ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเพื่อทราบ


- สมาชิก กสพ. สามารถยื่นปลี่่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562
- สมาชิก กสพ. สามารถยื่นเปลี่ยนแปลงอัตราสะสมออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562

ใบคำขอที่สมาชิก กสพ. ได้ยื่นให้เจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว  ต้องอยู่ในสถานะ รอกองการเจ้าหน้าที่ยืนยันคำขอ
*** ให้สมาชิกตรวจสอบสถานะขอใบคำขอได้ในระบบ  ที่เมนู "ประวัติใบคำขอ"

***หากมีข้อสงสัยและข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อคุณอทิตยา ทองจืด งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 2054

อ้างอิง :

[มอ 026/ว. 245] การเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพระบบออนไลน์ และปรับเปลี่ยนวิธีการจัดส่งรายงานใบรับรอง/ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Statement)
[มอ 026/ว. 246] แก้ไขเอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรณีสมาชิกที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วันที่ประกาศ : 30 กันยายน 2562
  เข้าใช้งานระบบด้วย PSU Passport

ระบบรองรับการใช้งานกับ Browser ต่อไปนี้

 Internet Explorer Version 9 ขึ้นไป
 Google Chrome
 Mozilla Firefox