ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเพื่อทราบ เปิดให้ยื่นใบคำขอได้ตามปกติแล้ว

ได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อย (FAQ) จากการใช้งานระบบแล้ว หากผู้ใช้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ เบื้องต้นแนะนำให้อ่านใน FAQ นะคะ

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  เพื่อได้ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงโปรแกรมคลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม!!

1. การยื่นเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม สามารถยื่นเปลี่ยนแปลงได้ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน จะมีผลในเดือนถัดไป  ***หากมีข้อสงสัยและข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อคุณอทิตยา ทองจืด งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.2054
วันที่ประกาศ : 12 กุมภาพันธ์ 2567
  เข้าใช้งานระบบด้วย PSU Passport

ระบบรองรับการใช้งานกับ Browser ต่อไปนี้

 Internet Explorer Version 9 ขึ้นไป
 Google Chrome
 Mozilla Firefox