ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเพื่อทราบ เปิดให้ยื่นใบคำขอได้ตามปกติแล้ว

ได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อย (FAQ) จากการใช้งานระบบแล้ว หากผู้ใช้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ เบื้องต้นแนะนำให้อ่านใน FAQ นะคะ

1. การยื่นใบคำขอสมัครสมาชิก กสพ. ที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของผู้สมัครจะต้องได้รับอีเมลจากระบบว่าได้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก กสพ.โดยเมื่อตรวจสอบสถานะของใบสมัครใน "ประวัติใบคำขอ" ต้องแสดงสถานะ "รอการเจ้าหน้าที่ยืนยันคำขอ (สมัครเข้ากองทุน)"

2. การยื่นเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม สามารถยื่นเปลี่ยนแปลงได้ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน จะมีผลในเดือนถัดไป 

 ***หากมีข้อสงสัยและข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อคุณอทิตยา ทองจืด งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.2054
วันที่ประกาศ : 19 พฤษภาคม 2566
  เข้าใช้งานระบบด้วย PSU Passport

ระบบรองรับการใช้งานกับ Browser ต่อไปนี้

 Internet Explorer Version 9 ขึ้นไป
 Google Chrome
 Mozilla Firefox